Nosaltres

Història i raons d'un ministeri

ORGANITZACIÓ
President
Antoni Mendoza i Miralles
Secretari
Pere Piñol i Casado
Tresorera
Consol Méndez i Vallejos

CONSTITUCIÓ
DLCF 1979
EDC 1995

Antecedents

Els antecedents d’Edicions Cristianes Bíbliques cal situar-los a la ciutat de Barcelona i a l’any 1979. Aleshores els germans Antoni Mendoza i Miralles, i Consol Méndez i Vallejos van constituir la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista.
El propòsit era, per un costat, establir un dipòsit de Bíblies, de la revisió de 1909 de la versió Reina-Valera, i de llibres cristians de clar profit espiritual; per un altre, començar a publicar treballs doctrinals i devocionals, amb el propòsit d’edificar els creients i denunciar els perills de la fe.
El primer propòsit es va portar a terme per molts anys, proveint de Bíblies de la versió Reina-Valera de 1909 i de llibres cristians a molts germans, dels estats espanyol, francès i suís, així com d’Amèrica llatina. Aquest ministeri va finalitzar quan es va cedir el fons existent a una església local, perquè aquesta seguis l’activitat.
El segon propòsit va donar la sèrie Cuadernos de fundamento-Quaderns de fonament. S’han editat més d’una dotzena de treballs, tres d’ells també en català. Aquests “quaderns” s’enviaven massivament a centenars d’esglésies d’Europa i Amèrica gratuïtament.

Ampliant el ministeri

Paral·lelament, l’any 1995 es va constituir legalment a Barcelona Edicions Cristianes Bíbliques, inscrita al registre d’associacions del “Departament de Justícia” de la Generalitat de Catalunya. Entre els membres fundadors hi eren els de la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista. L’any 1996 l’associació va quedar en mans d’aquests germans, i es va integrar en ella la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista. Des del seu inici el germà Antoni Mendoza i Miralles ha estat el president.

Objectius

Els objectius de l’associació són quatre:

  1. Promoure la difusió de la Veritat Cristiana Evangèlica.
  2. Promoure la comunió espiritual i la vida de pregària; l’estudi de les Sagrades Escriptures i l’edificació en la fe; la santedat de vida, el bon testimoni i l’amor cristià entre els seus membres.
  3. La publicació i difusió de llibres, revistes, periòdics, tractats i tota classe de literatura Cristiana Evangèlica, incloent Bíblies, Evangelis i porcions Bíbliques (basades en el Text Masorètic i en el Text Rebut), amb el propòsit de que la Paraula del Senyor corri i sigui glorificada.
  4. Promoure i organitzar activitats i actes públics relacionats amb els fins anteriorment enunciats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Financiament

Després de la incorporació de la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista, Edicions Cristianes Bíbliques va incorporar com a principi de finançament d’aquest ministeri: actuar sobre la base d’una obra de fe. Amb això s’assumia el compromís de dependre del Senyor per obtenir els recursos necessaris, sense demanar ajuda econòmica a ningú, exceptuant al Senyor en pregària. També es va assumir no posar preu de venda als materials publicats, únicament la indicació del preu aproximat de cost con indicació per aquelles persones que voluntàriament volguessin ajudar a cobrir les despeses, sense ser una condició per rebre cap de les publicacions ofertes.

Doctrina

La seva base o fonament doctrinal queda sintetitzada en els següents enunciats:
La Bíblia és la Paraula de Déu, inerrable i infalible, inspirada per l’Esperit Sant als sants profetes, evangelistes, i apòstols que van escriure els seixanta-sis llibres canònics que la integren, als quals va preservar l’Esperit Sant de tot error o contradicció en la seva tasca.
• Hi ha un únic etern i veritable Déu; Un en essència i Tri en persones: Pare, Fill i Esperit Sant, creador i sustentador dels éssers i les coses visibles i invisibles.
El Senyor Jesu-Crist és l’únic Salvador i mitjancer entre Déu i els homes.
Confessem la seva Deïtat; la seva veritable i pròpia humanitat; el seu naixement virginal; la seva vida immaculada, la redempció dels nostres pecats per la seva sang en la seva mort expiatòria i vicària; la seva resurrecció corporal; la seva ascensió a la glòria; el seu promès retorn en els aires per arrabassar els seus abans de la gran tribulació, ressuscitant els morts i transformant juntament els que visquin, per a constituir el seu Tribunal guardonador i celebrar les Noces de l’Anyell; la seva vinguda a la terra amb els seus sants per establir el seu regne mil.lenial; la resurrecció i el judici final; els nous cels i la nova terra.
La salvació per gràcia, no per obres, rebuda mitjançant el penediment envers Déu i la fe en el Senyor Jesu-Crist. L’eterna felicitat dels salvats i el càstig etern del perduts.
• L’obra personal actual de l’Esperit Sant, únic vicari del Senyor Jesús a la terra, a qui glorifica formant l’Església, engendrant, santificant, dotant i fructificant espiritualment els creients.
L’Església és el cos de Crist, el qual n’és el seu fonament, cap, Senyor, únic gran sacerdot i Espòs.
És columna i recolzament de la Veritat.
Els seus principals propòsits: predicar, defensar i confirmar l’Evangeli.
La seva forma de govern: Teocràtica-Bíblica-Congregacional.
Les seves ordenances: el baptisme per immersió dels creients i el memorial del Sopar del Senyor.
El seu caràcter: una casa espiritual, no denominacionalista ni sectària; sigui considerada com Assemblea General o bé cada església local, plenament autònoma de les altres.
La unitat espiritual substancial dels renascuts i la seva vocació a la unitat de la fe en doctrina i pràctiques, per a manifestar la plena comunió fraternal.
La separació per part de tots els renascuts del pecat i la mundanitat, para dedicar-se a agradar i servir Déu. La separació personal i eclesiàstica de tota apostasia i/o associació amb apòstates, així com la seva denuncia; estant cridats a tenir germanor amb tots els que guarden la Paraula del Senyor.