El Pare nostre. Aspectes essencials de la pregària

El Pare nostre. Aspectes essencials de la pregària és el nou títol que hem incorporat a la sèrie Edificació cristiana del que es autor Antoni Mendoza i Miralles. És un estudi a un ensenyament clàssic sobre la pregària que va donar Jesús a les multituds i va repetir privadament als seus deixebles. S’analitzen cada una de les instruccions donades per Jesús, afegint una consideració del context en que es van donar, així com un capítol final en que es destaca que la pregària de la dispensació de la Gràcia s’ha de fer al Pare en el nom del Senyor Jesu-Crist.

Deixa un comentari