Per la fe… Una aproximació a l’Antic Testament sota el guiatge de l’Esperit Sant

Segon volum de la sèrie Estudis bíblics, que ens aproxima a l’Antic Testament des de la perspectiva de la fe, a la llum del capítol onze de de l’Epístola als Hebreus.

La fe com una realitat que s’evidencia com un element central en l’experiència de tot creient al llarg de les pàgines l’Antic Testament. Un Antic Testament ple d’exemples destacats per l’Esperit Sant en el Nou, que ens ha d’introduir en un estudi personal més ampli sobre el tema.

El Pare nostre. Aspectes essencials de la pregària

El Pare nostre. Aspectes essencials de la pregària és el nou títol que hem incorporat a la sèrie Edificació cristiana del que es autor Antoni Mendoza i Miralles. És un estudi a un ensenyament clàssic sobre la pregària que va donar Jesús a les multituds i va repetir privadament als seus deixebles. S’analitzen cada una de les instruccions donades per Jesús, afegint una consideració del context en que es van donar, així com un capítol final en que es destaca que la pregària de la dispensació de la Gràcia s’ha de fer al Pare en el nom del Senyor Jesu-Crist.