COĿLECCIÓ

"QUADERNS DE FONAMENTS"      (per baixar en format PDF)

CF11 La Santíssima Trinitat

F. D. Harris y R. Harris

CF12 Sense notes ni comentaris

Anderson