COĿLECCIÓ

"EDIFICACIÓ CRISTIANA"             (per baixar en format PDF)

EC9901C  No és aquí, perquè ha ressuscitat

Antoni Mendoza i Miralles

L'autor considera les diferents reaccions que es van produir davant el fet de la resurrecció del Senyor Jesu-Crist d'entre els morts. Reaccions inesperades, que porten a parlar de la "fe dels incrèduls" i de la "incredulitat dels creients".

Tamany: 15 x 21 cm.  40 pp.

EC9902C Fidelitat al llarg de la vida

Antoni Mendoza i Miralles

Estudi sobre la vida de Daniel, com un exemple de la seva fidelitat al Senyor a través de les diferents etapes de la vida: adolescència, joventut, maduresa i vellesa.

Tamany: 13,5 x 19,5 cm.   40 pp.