Rut. Models per a temps de crisi

Primer volum de la sèrie Comentaris a l’Antic Testament, que ens aproxima al llibre de Rut per extreure models per a nosaltres en temps de crisi espiritual, econòmica i social.

Un llibre, el de Rut, en el que trobem una correcta aplicació dels principis de la Llei que Déu va donar a Israel, tenint en compte la intencionalitat i els objectius en que aquesta va ser donada, i que ens ha de fer reflexionar profundament en els beneficis de viure segons la Paraula de Déu.

Nova pàgina web

Tenim el goig d’oferir-vos, després d’uns mesos de treball, la nostra pàgina web renovada en presentació i en continguts. Hem elaborat dues pàgines independents, una en català i una altra en castellà, hem automatitzat el procés de sol·licitud de publicacions i hem obert una secció de bloc, que serà el canal d’informació sobre noves publicacions.
En els mesos vinents seguirem ampliant el nostre catàleg de publicacions en llengua catalana, que s’agruparan en sis col·leccions inicials: Estudi bíblic, Edificació cristiana, Papers d’Església, Scriptura, Guiatge per llegir les Santes Escriptures i Guiatge per entendre la fe cristiana bíblica. A la que afegirem pròximament, amb l’ajuda i provisió del Senyor, dues més: Comentaris a l’Antic Testament i Comentaris al Nou Testament.