EDICIONS CRISTIANES BÍBLIQUES

Associació no lucrativa de literatura cristiana fonamental

Associación no lucrativa de literatura cristiana fundamental

✧✧

Inscrita en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídicas,

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Secció 1ª, nº 16.762